Với 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Thuốc thú y RTD đã trở thành doanh nghiệp hang đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, vắc xin. Sản phẩm của Công ty đã có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước và hàng chục nước trên thế giới.