GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  • Chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới
  • Tận tâm và trung thực với khách hàng. Khách hàng là trung tâm trong hoạt động của Công ty chúng tôi.
  • Tinh thần đoàn kết và hỗ trợ đồng nghiệp.