SỨ MỆNH: Cung cấp cho người chăn nuôi những sản phẩm giàu hàm lượng công nghệ

TẦM NHÌN: Trở thành nhà sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, vắc xin hàng đầu Việt Nam và vươn tầm ra thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất thuốc thú y Việt Nam